Online baze podataka - Priručnik za pretraživanje


pdf_naslovnicaDrugo izdanje Priručnika za pretraživanje online baze podataka dostupan je kao PDF dokument, a za korisnike koji prije svega žele brzo doći do određene informacije pripremili smo i online verziju.

Tiskana verzija priručnika više nije na raspolaganju, no u pripremi je i treće izdanje.

Priručnik je izdala Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, a kao i prošlo izdanje napisala ga je Jadranka Stojanovski (IRB). Priručnik je besplatan za sve članove hrvatske akademske i istraživačke zajednice.

Iz predgovora II. izdanju priručnika:

Kada smo 2003. g. izradili i tiskali 1. izdanje Online baze podataka – Priručnik za pretraživanje, bili smo sigurni da će potreba za sličnom publikacijom biti zadovoljena kroz duže vremensko razdoblje. Veliki interes znanstvenika i promjene koje su u međuvremenu nastupile potaknuli su nas da novu nakladu započnemo pripremati već 2005. g. Promjene su se najviše očitovale u mogućnostima pretraživanja, novim web sučeljima i novim informacijskim izvorima koje je za znanstvenu i istraživačku zajednicu osiguralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Kao i 1. izdanje i ovo smo priredili kako bismo vas upoznali s različitim informacijskim izvorima koji su vam na raspolaganju i pomogli vam pri njihovom učinkovitom korištenju. Osim zanimljivih i korisnih informacija o raspoloživim bazama podataka, ovaj priručnik pomaže vam svladati osnovne procese pretraživanja, a one znatiželjnije podučiti će i naprednijim tehnikama pretraživanja.

U Uvodu ćemo vas upoznati s radom Centra za online baze podataka.

U dijelu O bazama podataka pružit ćemo općenit pregled i karakteristike baza podataka, te detaljno opisati sve baze podataka koje su vam na raspolaganju preko Centra za online baze podataka.

Dio Kako pretraživati posvećen je osnovama pretraživanja karakterističnim za sve raspoložive baze podataka, opisani su znakovi za kraćenje, operatori koji se koriste pri pretraživanju, a posebna je pozornost posvećena predmetnom označavanju koje može značajno unaprijediti pretraživanje.

Priručnik potom daje detaljan uvid u pretraživanje Ovid baza podataka, EBSCO baza podataka te popularnih baza podataka kao što su Ei Village 2 (Compendex), INIS, MathSciNet, Web of Science i Scopus. Za svaku bazu podataka detaljno je opisan osnovni zaslon za pretraživanje, najčešće korištene mogućnosti pretraživanja (predmetno, autorsko, po časopisu/izvorniku) i rukovanje rezultatima pretraživanja (kombiniranje, ograničavanje, pregledavanje, pohrana, ispis i slanje rezultata pretraživanja elektroničkom poštom).

U zasebnim poglavljima opisani su elektronički časopisi i elektroničke knjige, njihove posebnosti i mogućnosti pretraživanja.

Posljednje poglavlje, Za one koji žele znati više, opisuje neke vrlo korisne i naprednije značajke pretraživanja.

Jadranka Stojanovski

ONLINE BAZE PODATAKA - PRIRUČNIK ZA PRETRAŽIVANJE

2. dopunjeno i prerađeno izdanje

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 627000.

Autorica teksta: Jadranka Stojanovski

Izdavač:
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb
http://www.carnet.hr
tel: (01) 666 1 616
fax: (01) 666 1 615

Za izdavača: Zvonimir Stanić, dipl.ing.
Tehnički urednik:
Marina Mayer
Fotografije:
Sandra Stankić, Marina Mayer
Vizualno rješenje i prijelom:
Indigo Plavo
Lektura:
TRANSLATION EXPERTS HRVATSKA,
Šeferova 6, Zagreb
Naklada:
3 500 primjeraka

Info

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da je u probni rad pušten PROXY SERVER Centra za online baze podataka.

Koristeći proxy server omogućen vam je pristup svim pretplaćenim sadržajima sa BILO KOJEG računala, uz korištenje vašeg osobnog AAI korisničkog imena i lozike.

Sljedećih nekoliko mjeseci proxy će raditi kao "beta" verzija, pa se unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju u slučaju eventualnih problema na koje naiđete. Također, zahvalni smo i na svim prijedlozima, te vas molimo da nam prijavite eventualne poteškoće na koje naiđete.

Više informacija možete pronaći na FAQ stranici Centra za online baze podataka.