Online baze podataka (20)

Prirodne znanostiTehničke znanostiBiomedicina i zdravstvoBiotehničke znanostiDruštvene znanostiHumanističke znanosti

Academic Search Complete

Academic Search Complete najdragocjenija je i najopsežnija znanstvena višedisciplinarna baza podataka s cjelovitim tekstovima, koja sadrži više od 7100 periodičnih publikacija s cjelovitim tekstovima, uključujući više od 6100 recenziranih časopisa.

Djelomično cjelovit tekst

Bentham Open Access

U sklopu svoje ponude Bentham Publishers od 2007. godine nudi i preko 200 časopisa kojima je pristup slobodan (open access). Pošto se radi o potpuno novim časopisima broj članaka nije veliki, ali zbog velikog broja časopisa baza svakako nije zanemariva.

Cjelovit tekst

Otvoreni pristup

BioMed Central

BioMed Central je neovisna izdavačka kuća koja pruža izravni slobodni pristup recenziranim znanstvenim radovima na području biomedicinskih istraživanja.

Svi originalni znanstveni radovi koje izdaje BioMed Central su besplatni i od trenutka izdavanja stalno dostupni on-line.

BioMed Central obuhvaća oko 170 časopisa iz područja biomedicinskih istraživanja uključujući Arthritis Research & Therapy, Breast Cancer Research, Critical Care, Genome Biology, Journal of Biology, Journal of Negative Results in BioMedicine, Malaria Journal i Molecular Cancer.

Cjelovit tekst

Otvoreni pristup

Books@Ovid

Books@Ovid je kolekcija elektroničkih knjiga mnoštva različitih izdavača o temama iz područja zdravstva, uključujući medicinu, medicinsku njegu i farmaciju. Books@Ovid nudi cijelovite tekstove iz ovih područja i pritom pruža brz pristup veoma bitnim dijagnostičkim, istraživačkim i ostalim informacijama. Trenutno su raspoložive 43 knjige.

Cjelovit tekst

CINAHL with Full Text

CINAHL with Full Text najopsežniji je izvor cjelovitih tekstova za časopise o medicinskoj njezi i zdravstvu na svijetu i nudi cjelovite tekstove za gotovo 600 časopisa indeksiranih u bazi CINAHL. Ta pouzdana arhiva sadrži cjelovite tekstove za mnoge najpopularnije časopise u kazalu baze CINAHL – bez ograničenja. Obuhvaćeni su cjeloviti tekstovi od 1981. do danas.

Cjelovit tekst

Core Biomedical Collection (CBC)

Ovid Core Biomedical Collection sadrži radove objavljene u 14 časopisa iz područja biomedicine. Sučelje OvidSP nudi vrlo napredne mogućnosti pretraživanja radova, kao što su:

  • mogućnost pretraživanja specifičnih polja, npr. potpisa ispod slika
  • kvalitetan prikaz slika, uz mogućnost njihovog uvećavanja, ispisa, pohrane i sl.

Unutar hipertekstualnog prikaza dokumenata osigurana je kvalitetna navigacija, a reference/citati u popisu literature rada poveznice su na bibliografske zapise u bazi Medline ili na cjelovite tekstove u drugim bazama podataka.

Cjelovit tekst

Current Contents Connect

Current Contents je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje.

Bibliografska baza

DOAJ - Directory of Open Access Journals

DOAJ je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu.
Baza trenutno uključuje 2000 časopisa.

Cjelovit tekst

Otvoreni pristup

Esp@cenet

Najveća nekomercijalna baza podataka o patentima registriranim u svijetu. Održava je Europska patentna organizacija, a namijenjena je javnoj upotrebi. Baza sadrži 30 000 000 patenata.

Djelomično cjelovit tekst

Otvoreni pristup

Essential Science Indicators

Essential Science Indicators je analitički alat koji donosi kompilaciju statističkih podataka te podataka o uspješnosti i trendovima u znanosti. Bazira se na broju objavljenih članaka u časopisima te podacima o citiranosti iz Thomson Reutersovih znanstvenih baza podataka. Uz pomoć ESI-ja moguće je identificirati najutjecajnije pojedince, institucije, radove, publikacije ili zemlje u određenom području znanosti. Dostupan je putem ISI Web of Knowledge platforme, a omogućuje istraživačima i evaluatorima znanstvenog rada mjerenje utjecaja te praćenje trendova u znanosti.