Online baze podataka (1)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Food Science Tehnology Abstracts

FSTA (Food Science and Technology Abstracts) je bibliografska baza International Food Information Service-a, a pokriva znanstvene i tehnološke aspekte prerade i proizvodnje prehrambenih proizvoda. Obuhvaća prehrambene znanosti, biotehnologiju, higijenu i toksikologiju, načine pakiranja i sve prehrambene proizvode. Baza ima više od 2200 časopisa, knjiga, izvještaja, konferencijskog materijala, patenata i standarda.

Bibliografska baza