Online baze podataka (5)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ChemIDplus

Baza podataka ChemIDplus nudi pristup strukturi i nomenklaturi za identifikaciju kemijskih spojeva citiranih u NLM bazama podataka.

Otvoreni pristup

CINAHL with Full Text

CINAHL with Full Text najopsežniji je izvor cjelovitih tekstova za časopise o medicinskoj njezi i zdravstvu na svijetu i nudi cjelovite tekstove za gotovo 600 časopisa indeksiranih u bazi CINAHL. Ta pouzdana arhiva sadrži cjelovite tekstove za mnoge najpopularnije časopise u kazalu baze CINAHL – bez ograničenja. Obuhvaćeni su cjeloviti tekstovi od 1981. do danas.

Cjelovit tekst

CiteSeer

CiteSeerx je digitalna znanstvena knjižnica i tražilica orijentirana primarno na literaturu iz računalnih i informatičkih znanosti.

Djelomično cjelovit tekst

Otvoreni pristup

Core Biomedical Collection (CBC)

Ovid Core Biomedical Collection sadrži radove objavljene u 14 časopisa iz područja biomedicine. Sučelje OvidSP nudi vrlo napredne mogućnosti pretraživanja radova, kao što su:

  • mogućnost pretraživanja specifičnih polja, npr. potpisa ispod slika
  • kvalitetan prikaz slika, uz mogućnost njihovog uvećavanja, ispisa, pohrane i sl.

Unutar hipertekstualnog prikaza dokumenata osigurana je kvalitetna navigacija, a reference/citati u popisu literature rada poveznice su na bibliografske zapise u bazi Medline ili na cjelovite tekstove u drugim bazama podataka.

Cjelovit tekst

Current Contents Connect

Current Contents je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje.

Bibliografska baza