Online baze podataka (39)

Tražilica

GeoRef

GeoRef,, u izdanju Američkog instituta za geologiju, sveobuhvatna je baza podataka geografskih znanosti koja sadrži više od 2,8 milijuna bibliografskih zapisa i znanstvene literature s područja geografske znanosti iz cijeloga svijeta. U bazi podataka GeoRef više od 3500 časopisa te knjiga, karata, vladinih izvješća, podnesaka, teza i disertacija recenzirano je i spremno za indeksiranje.

Cjelovit tekst

GeoRef In Process

GeoRef In Process sadrži neuređene zapise koji su još uvijek u postupku indeksiranja prije integracije u glavnu bazu podataka GeoRef. Neki zapisi potječu iz starije književnosti na ne-engleskom jeziku, a neki noviji zapisi jednostavno nisu još dovršeni. Ova baza podataka služi kao dodatak glavnoj bazi podataka GeoRef.

Cjelovit tekst

Google Scholar

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata,...

Djelomično cjelovit tekst

Otvoreni pristup

INIS - International Nuclear Information System

INIS (International Nuclear Information System) je međunarodni sustav kojim koordinira International Atomic Energy Agency u suradnji sa 113 zemalja članica i 19 međunarodnih organizacija. INIS baza podataka pokriva literaturu iz područja nuklearne energetike, fizike i tehnologije.

Djelomično cjelovit tekst

Otvoreni pristup

INSPEC

INSPEC baza namijenjena je fizičarima, inženjerima i informacijskim stručnjacima te predstavlja online ekvivalent tiskanih prethodnika kao što su: Physic Abstracts (series A, 1898.-), Electrical and Electronics Abstracts (series B, 1898.-), Computer and Control Abstracts (series C, 1966.-), Information Technology (series D, 1989.-).
INSPEC uključuje oko 3850 časopisa te više od 2 200 knjiga, zbornika skupova i izvještaja. Baza podataka sadrži 8 000 000 zapisa, a otprilike 450 000 zapisa dodaje se svake godine. 

Bibliografska baza

Lexi-PALS Drug Guide

Lexi-PALS (Patient Advisory Leaflets) Drug Guide baza sadrži podatke o preko 1,450 generičkih lijekova, prirodnih proizvoda i cjepiva. Radi se o bazi koja sadrži informacije o lijekovima u obliku letaka na kojima su važni podaci predstavljeni na pacijentima razumljiv način, u obliku pitanja i odgovora.

Cjelovit tekst

MATDAT.COM

MATDAT.COM baza sadrži podatke o konstrukcijski relevantnim metalnim materijalima te njihove materijalne parametre (monotone, cikličke i zamorne) dobivene eksperimentalnim ispitivanjima.

Djelomično cjelovit tekst

MathSciNet

MathSciNet (Mathematical Review) bibliografska baza Američkog matematičkog društva (American Mathematical Society) koja pokriva podrucje svjetske matematicke literature od 1940. godine. Baza indeksira radove i bibliografske podatke istraživačke literature iz područja matematike (časopisi, disertacije, knjige, poglavlja u knjigama).

Cjelovit tekst

Medline

Baza podataka Medline prvorazredan je putokaz do vrijednih informacija iz područja biomedicine, populacijske i reproduktivne biologije te drugih područja vezanih uz medicinu i brigu o zdravlju.
Baza je ekvivalent nekoliko tiskanih prethodnika:
• Index Medicus
• Index to Dental Literature
• International Nursing Index
Medline indeksira oko 4 600 časopisa objavljenih u više od 70 zemalja. Baza sadrži 13 000 000 zapisa, a u bazu se godišnje dodaje oko 400 000.

Medline je (kao PubMed) dostupan besplatno od 1950. godine s preko 16 000 000 zapisa.

Bibliografska baza