Online baze podataka (39)

Tražilica

CiteSeer

CiteSeerx je digitalna znanstvena knjižnica i tražilica orijentirana primarno na literaturu iz računalnih i informatičkih znanosti.

Djelomično cjelovit tekst

Otvoreni pristup

Core Biomedical Collection (CBC)

Ovid Core Biomedical Collection sadrži radove objavljene u 14 časopisa iz područja biomedicine. Sučelje OvidSP nudi vrlo napredne mogućnosti pretraživanja radova, kao što su:

  • mogućnost pretraživanja specifičnih polja, npr. potpisa ispod slika
  • kvalitetan prikaz slika, uz mogućnost njihovog uvećavanja, ispisa, pohrane i sl.

Unutar hipertekstualnog prikaza dokumenata osigurana je kvalitetna navigacija, a reference/citati u popisu literature rada poveznice su na bibliografske zapise u bazi Medline ili na cjelovite tekstove u drugim bazama podataka.

Cjelovit tekst

Current Contents Connect

Current Contents je u Hrvatskoj napopularnija baza podataka. Razlozi njezine popularnosti su relativno visoki kriteriji odabira časopisa, pokrivenost svih područja znanosti, učestalost ažuriranja, sažetak autora, adrese autora, nazivi i adrese izdavača, mogućnost pregleda sadržaja pojedinog broja časopisa te dodatne ključne riječi koje unapređuju pretraživanje.

Bibliografska baza

DOAJ - Directory of Open Access Journals

DOAJ je sveobuhvatna zbirka znanstvenih i stručnih časopisa u otvorenom pristupu. DOAJ želi uključiti što više časopisa iz svih znanstvenih područja, pazeći da se radi o vrijednim časopisima s provjerenom kvalitetom sadržaja. Svaki uključeni časopis mora imati recenzijski postupak ili kontrolu kvalitete od strane uredništva, mora donositi znanstvene sadržaje, mora periodično izlaziti i mora biti dostupan , tj. u otvorenom pristupu.
Baza trenutno uključuje 2000 časopisa.

Cjelovit tekst

Otvoreni pristup

Emerald Insight

EmeraldInsight je zbirka elektroničkih časopisa koje izdaje Emerald Publishing (MCB University Press). Baza podataka EmeraldInsight sadrži više od 50000 članaka iz ukupno 155 časopisa iz područja ekonomije, menadžmenta, knjižničarstva ali i značajan broj časopisa iz tehničkih disciplina.Uglavnom su pokrivene sve važne menadžerske discipline, kao što su razvoj strategija, rukovođenje, informacijski menadžment, marketing i menadžment ljudskih potencijala.

Djelomično cjelovit tekst

ERIC

ERIC je vrlo popularna baza u SAD-u, a namijenjena je istraživačima, nastavanicima, političarima, knjižničarima, novinarima, studentima, ali i roditeljima.

ERIC baza kombinira informacije iz dvaju tiskanih izvora:

  • Resources in Education (RIE)
  • Current Index to Journals in Education (CIJE)

Baza ERIC sadrži 1 300 000 zapisa, a svake se godine dodaje otprilike 31 000 novih. U ovu je bazu uključeno i više od 2000 naslova časopisa.

Bibliografska baza

Esp@cenet

Najveća nekomercijalna baza podataka o patentima registriranim u svijetu. Održava je Europska patentna organizacija, a namijenjena je javnoj upotrebi. Baza sadrži 30 000 000 patenata.

Djelomično cjelovit tekst

Otvoreni pristup

Essential Science Indicators

Essential Science Indicators je analitički alat koji donosi kompilaciju statističkih podataka te podataka o uspješnosti i trendovima u znanosti. Bazira se na broju objavljenih članaka u časopisima te podacima o citiranosti iz Thomson Reutersovih znanstvenih baza podataka. Uz pomoć ESI-ja moguće je identificirati najutjecajnije pojedince, institucije, radove, publikacije ili zemlje u određenom području znanosti. Dostupan je putem ISI Web of Knowledge platforme, a omogućuje istraživačima i evaluatorima znanstvenog rada mjerenje utjecaja te praćenje trendova u znanosti.

Evidence-Based Medicine Reviews

Evidence-Based Medicine Reviews (EBMR) baza je podataka namijenjena prvenstveno liječnicima i istraživačima. Dva glavna izvora sadržaja su:

  • baza podataka The Cochrane Database of Systemic Reviews, kojeg izdaje the Cochrane Collaboration, međunarodna organizacija koja se bavi primjenom dokazanih medicinskih principa, kao i prikazima važnih kliničkih tema
  • baza podataka Best Evidence koja sadrži The ACP Journal Club (publikaciju the American College of Physicians-American Society of Internal Medicine) i časopis Evidence-Based Medicine (pridružena publikacija the ACP i the British Medical Journal Group).

Djelomično cjelovit tekst

Food Science Tehnology Abstracts

FSTA (Food Science and Technology Abstracts) je bibliografska baza International Food Information Service-a, a pokriva znanstvene i tehnološke aspekte prerade i proizvodnje prehrambenih proizvoda. Obuhvaća prehrambene znanosti, biotehnologiju, higijenu i toksikologiju, načine pakiranja i sve prehrambene proizvode. Baza ima više od 2200 časopisa, knjiga, izvještaja, konferencijskog materijala, patenata i standarda.

Bibliografska baza