Essential Science Indicators

Naziv baze podataka:Essential Science Indicators
Opis baze podataka:

Essential Science Indicators je analitički alat koji donosi kompilaciju statističkih podataka te podataka o uspješnosti i trendovima u znanosti. Bazira se na broju objavljenih članaka u časopisima te podacima o citiranosti iz Thomson Reutersovih znanstvenih baza podataka. Uz pomoć ESI-ja moguće je identificirati najutjecajnije pojedince, institucije, radove, publikacije ili zemlje u određenom području znanosti. Dostupan je putem ISI Web of Knowledge platforme, a omogućuje istraživačima i evaluatorima znanstvenog rada mjerenje utjecaja te praćenje trendova u znanosti.

Alternativni naziv:ESI
Proizvođač:Thomson Reuters
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa