ACM Digital Library

Naziv baze podataka:ACM Digital Library
Opis baze podataka:

Full text of every article ever published by ACM and

bibliographic citations from major publishers in computing.

 

Cjeloviti tekstovi svih radova u izdanju ACM, te bibliografski podaci svih većih izdavača iz pofdručja računalstva.

Baza sadrži cjelovite tekstove svih radova u izdanju ACM, te bibliografske podatke svih većih izdavača iz područja računalstva.

Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Većina
Vrsta pristupaOtvoreni pristup