Regional Business News

Naziv baze podataka:Regional Business News
Opis baze podataka:

Ova baza podataka sadrži sveobuhvatne cjelovite tekstove regionalnih poslovnih publikacija. Regional Business News sadrži više od 80 regionalnih poslovnih publikacija koje pokrivaju sva gradska i ruralna područja u SAD-u.

Proizvođač:EBSCO Publishing
Vrsta sučelja za pretraživanje:EBSCO
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Većina
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa
Da li se koristi sustav obavještavanja:E-mail, RSS