SocINDEX with Full Text

Naziv baze podataka:SocINDEX with Full Text
Opis baze podataka:

SocINDEX with Full Text najopsežnija je i najkvalitetnija svjetska baza podataka socioloških istraživanja. Sadrži više od 2 066 400 zapisa s predmetnim naslovima iz tezaurusa s više od 19 750 socioloških pojmova koji su izradili sociolozi i stručni leksikografi.

SocINDEX with Full Text sadrži cjelovite tekstove iz 777 časopisa od 1908. do danas. Baza podataka obuhvaća i cjelovite tekstove iz više od 820 knjiga i monografija te cjelovite tekstove 13 947 znanstvenih članaka.

Alternativni naziv:SocINDEX
Proizvođač:EBSCO Publishing
Vrsta sučelja za pretraživanje:EBSCO
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Većina
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa
Raspored godina baze podataka:od 1908
Popis uključenih časopisa:
Linkovi na upute za pretraživanje (edukacija):
Linkovi koji vode na dodatne opise baze podataka na web-u:
Ukupno zapisa2000000
Da li se koristi sustav obavještavanja:E-mail, RSS