Wiley-Blackwell

Naziv baze podataka:Wiley-Blackwell
Alternativni naziv:Wiley-Blackwell
Proizvođač:Wiley Interscience
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Djelomično