SCOPUS

Naziv baze podataka:SCOPUS
Alternativni naziv:SCOPUS
Proizvođač:Elsevier
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Bibliografska baza
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Ne