Journal Citation Reports

Naziv baze podataka:Journal Citation Reports
Alternativni naziv:JCR
Proizvođač:Thomson Reuters
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Bibliografska baza
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Ne
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa
Napomena:

Journal Citatio Reports na starom sučelju