Web of Science Core Collection

Naziv baze podataka:Web of Science Core Collection
Opis baze podataka:

Bazu podataka održava Institute for Scientific Information (ISI), od 1991. do danas. Web of Science obuhvaća oko 8700, prema ocjeni međunarodne istraživačke zajednice vodećih svjetskih časopisa iz svih područja znanosti.

Alternativni naziv:WoS
Proizvođač:Thomson Reuters
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Bibliografska baza
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Ne
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa