Google Scholar

Naziv baze podataka:Google Scholar
Opis baze podataka:

Google Scholar nudi jednostavan način širokog pretraživanja znanstvene literature. S jednog se mjesta mogu pretraživati mnoge znanstvene discipline iz različitih izvora: recenzirani radovi, knjige, sažeci i članci izdani od akademskih izdavača, profesionalnih društava, repozitorija preprinata,...

Proizvođač:Google
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Djelomično cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Djelomično
Vrsta pristupaOtvoreni pristup