Food Science Tehnology Abstracts

Naziv baze podataka:Food Science Tehnology Abstracts
Opis baze podataka:

FSTA (Food Science and Technology Abstracts) je bibliografska baza International Food Information Service-a, a pokriva znanstvene i tehnološke aspekte prerade i proizvodnje prehrambenih proizvoda. Obuhvaća prehrambene znanosti, biotehnologiju, higijenu i toksikologiju, načine pakiranja i sve prehrambene proizvode. Baza ima više od 2200 časopisa, knjiga, izvještaja, konferencijskog materijala, patenata i standarda.

Alternativni naziv:FSTA
Proizvođač:IFIS Publishing
Vrsta sučelja za pretraživanje:OVID
Vrsta baze podataka:Bibliografska baza
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Ne
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa
Raspored godina baze podataka:od 1969
Baza podataka je na raspolaganju u periodu:od 1969