Lexi-PALS Drug Guide

Naziv baze podataka:Lexi-PALS Drug Guide
Opis baze podataka:

Lexi-PALS (Patient Advisory Leaflets) Drug Guide baza sadrži podatke o preko 1,450 generičkih lijekova, prirodnih proizvoda i cjepiva. Radi se o bazi koja sadrži informacije o lijekovima u obliku letaka na kojima su važni podaci predstavljeni na pacijentima razumljiv način, u obliku pitanja i odgovora.

Alternativni naziv:Lexi-PALS (Patient Advisory Leaflets) Drug Guide
Proizvođač:Lexi-Comp, Inc.
Vrsta sučelja za pretraživanje:EBSCO
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Sve
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa
Raspored godina baze podataka:od 2009
Baza podataka je na raspolaganju u periodu:od 2009
Ukupno zapisa1500
Napomena:

Lexi-PAL nalazi se unutar Health Source: Nursing/Academic Edition baze u EBSCOHost sučelju