SPIRES

Naziv baze podataka:SPIRES
Opis baze podataka:

SPIRES-HEP (High-Energy Physics Literature Database) bazu podataka održava Stanford Linear Accelerator Center (SLAC) od druge polovice 1960-ih. Baza je specijalizirana za literaturu iz područja fizike čestica. SLAC također surađuje i s drugim ustanovama iz cijelog svijeta, a koje se bave fizikom.
Zanimljivo je da se radi o prvoj web stranici u SAD-u (od 1991. godine).

Alternativni naziv:The SPIRES-HEP database
Proizvođač:Stanford Linear Accelerator Center
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Bibliografska baza
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Djelomično
Vrsta pristupaOtvoreni pristup
Raspored godina baze podataka:od 1991
Baza podataka je na raspolaganju u periodu:od 1991
Ukupno zapisa600000
Broj istovremenih korisnika:neograničeno