Business Source Complete

Naziv baze podataka:Business Source Complete
Opis baze podataka:

Business Source Complete je najpotpunija znanstveno-poslovna baza podataka koja sadrži vodeću zbirku bibliografskog i cjelovitog sadržaja ukljkučujući cjelovite tekstove iz 1343 recenziranih časopisa, 1461 trgovinskih časopisa (trade journals) i općih poslovnih časopisa (general business magazines), 603 knjiga i monografija, 10120 profila kompanija, 2244 tržišnih izvještaja, 17434 industrijskih izvještaja...

Ova baza podataka također sadrži autorske profile za 20 000 najpretraživanijih i najcitiranijih autora u ovoj bazi podataka. Business Source Complete pokriva sve discipline poslovanja uključujući između ostalog marketing, upravljanje, MIS, POM, računovodstvo, financije i ekonomiju.

 

Alternativni naziv:BSC
Proizvođač:EBSCO Publishing
Vrsta sučelja za pretraživanje:EBSCO
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Većina
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa
Raspored godina baze podataka:od 1886
Baza podataka je na raspolaganju u periodu:od 1886
Popis uključenih časopisa:
Linkovi na alternativne verzije baze podataka:
Linkovi koji vode na pretraživanje:
Linkovi na upute za pretraživanje (edukacija):
Linkovi koji vode na dodatne opise baze podataka na web-u:
Da li se koristi sustav obavještavanja:E-mail, RSS