ScienceDirect

Naziv baze podataka:ScienceDirect
Opis baze podataka:

ScienceDirect je najveća svjetska elektronička kolekcija cjelovitog teksta i bibliografskih informacija iz područja prirodnih, tehničkih i medicinskih znanosti. Science Direct je dio Elseviera i nudi preko 2500 časopisa (od čega oko 2000 kao izdavač) i preko 10000 knjiga.

Elsevier također radi i na digitalizaciji sadržaja objavljenih i prije 1995., unatrag sve do 1823. godine. Osim toga, od 2003. autori često svojim znanstvenim radovima prilažu i dodatne sadržaje vezane uz svoja istraživanja, poput raznih multimedijskih dodataka, datoteka i dr. čime učinkovito doprinose istraživanjima. Sučelje za pretraživanje nudi vrhunsku funkcionalnost u pretraživanju i dohvaćanju traženih informacija na najbrži mogući način. Sve dodatne informacije možete pronaći i u ScienceDirect brošuri.

Proizvođač:Elsevier
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Djelomično
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaPristup preko raspona IP adresa
Raspored godina baze podataka:od 1994
Baza podataka je na raspolaganju u periodu:od 1997
Linkovi koji vode na pretraživanje:
Ukupno zapisa8000000
Novih zapisa godišnje:500000
Broj istovremenih korisnika:neograničeno