BioMed Central

Naziv baze podataka:BioMed Central
Opis baze podataka:

BioMed Central je neovisna izdavačka kuća koja pruža izravni slobodni pristup recenziranim znanstvenim radovima na području biomedicinskih istraživanja.

Svi originalni znanstveni radovi koje izdaje BioMed Central su besplatni i od trenutka izdavanja stalno dostupni on-line.

BioMed Central obuhvaća oko 170 časopisa iz područja biomedicinskih istraživanja uključujući Arthritis Research & Therapy, Breast Cancer Research, Critical Care, Genome Biology, Journal of Biology, Journal of Negative Results in BioMedicine, Malaria Journal i Molecular Cancer.

Proizvođač:BioMed Central
Vrsta sučelja za pretraživanje:Vlastito
Vrsta baze podataka:Cjelovit tekst
Da li baza podataka sadrži puni tekst:Sve
Licenca:Nacionalna
Vrsta pristupaOtvoreni pristup
Popis uključenih časopisa:
Linkovi koji vode na pretraživanje:
Linkovi koji vode na dodatne opise baze podataka na web-u:
Broj istovremenih korisnika:Neograničeni broj
Da li se koristi sustav obavještavanja:Ne
Napomena:

Za pretraživanje je potrebna besplatna registracija, ali možete koristiti ove podatke:

e-mail: admin@baze.irb.hr
password: croatia